Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қ/А 50. ш. Душанбе, кӯч. Н. Қарабоев-52.

Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо

Замима

Бо     қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз “27” феврали соли 2020, № 121

тасдиқ шудааст

 

Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои

психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо

НОМГӮИ 1. ВОСИТАҲОИ НАШЪАДОР

 

 

Рӯйхати 1.     Воситаҳои нашъадор

 

Номҳои байналмилалии ба қайд гирифтанашуда ё дигар номҳои ғайриилмӣ Сохтори химиявӣ ё шарҳи мухтасар
1. Акрилоилфентанил (Акрилфентанил) N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил] проп-2-энамид
2. Атсеторфин 3-О-ацетилтетрагидро-7α-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндоэтеноорипавин
3. Атсетил-алфа-метилфентанил (N-[1-(α- метилфенетил)-4-пиперидил] ацетанилид)
4. Атсетилфентанил N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]ацетамид
5. Алфа-метилфентанил N-[1(α-метилфенетил)-4-пиперидил] пропионанилид
6. Алфа-метилтиофентанил N-[1-[1-метил-2-(2-тиэнил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид
7. АН-7921 3,4-дихлоро-N-{[(1диметиламино)циклогексил]метил}бензамид
8. Бета-гидроксифентанил (N-[1-(ß-гидроксифенетил)-4-пиперидил)пропионанилид)
9. Бета-гидрокси-3-метилфентанил (N-[1-( ß-гидроксифенетил)-3 -метил-4-пиперидил]пропионанилид)
10. Бутирфентанил N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]бутанамид
11. Героин (диатсетилморфин) (5α,6α)-7,8-дидегидро-4,5-эпокси- 17-метилморфинан-3,6-диол диацетат
12. Дезоморфин (дигидродезоксиморфин) 4,5-α-эпокси-17-метил-морфинан-3-ол
13. Растаниҳои навъи бангдона (Cannabis)

 

Бангдона

 

 

Қатрони бангдона

 

Ҳашиш

 

 

 

 

Равғани бангдона

Ҳама навъи растаниҳои бангдона, ки дар таркибашон ягон изомери тетрогидроканнабинол мавҷуд аст.

Қисмати болоии растании бангдона бо гул ё мевааш, ки ҳанӯз аз он қатрон ҷудо (тоза) карда нашудааст.

 

Қатрони холис ё омехта, ки аз растании бангдона ҳосил карда шудааст.

 

Омехтаи махсус тайёркардашудаи қатрон, гард ё майда-майда резагардидаи қисми болоии растании бангдона (каннабис), ки дар таркибаш каннабиноидҳои фаъоли нашъадор дорад (новобаста аз он, ки ин омехта дар шакли ҳаб, тиккаи фишорхӯрда, хамира, хока ва ғайра омода шудааст).

 

Маводи консентронидаи бангдона, ки ҳангоми тоза кардани бангдона ё қатрони он ба даст меояд.

14. Карфентанил Метил 1-(2-фенилэтил)-4-[фенил(пропаноил)амино]пиперидин-4-карбоксилат
15. Кетобемидон (4-т-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин)
16. Кокаин метили эфири бензоилэкгонин
17. Растании кока

 

Барги кока

 

Растании кока, ки дар таркибаш алкалоидҳои нашъадори кокаин ва экгонин дорад.

 

Барги буттаи кока (масолеҳи растанӣ), ғайр аз баргҳое, ки аз таркибашон экгонин, кокаин ва дигар алкалоидҳои экгонин пурра нест карда шудаанд.

18. Растаниҳои навъи кӯкнор

 

 

Пахоли кӯкнор

 

 

Консентрат аз пахоли кӯкнор

Ҳамаи намуди Растаниҳои навъи кӯкнор, ки дар таркибашон алкалоидҳои нашъадори морфин, тебаин ва кодеин доранд.

 

Тамоми қисмҳои даравшудаи буттаи кӯкнор (дар шакли бутун ва реза, хушку тар), ғайр аз тухми он.

 

Консентрат аз пахоли кӯкнор маводи нимтайёр (мобайнӣ), ки дар марҳилаи ҷудо намудани яке аз се навъи алкалоидҳои пахоли кӯкнор – кодеин, морфин ё тебаин ҳосил карда мешавад.

19. МФПП 1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир)
20. Метоксиатсетилфентанил 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]ацетамид
21. 3 -метил фентанил (N-(3 -метил-1 -фенетил-4-пиперидил)пропионанилид)
22. 3-метилтиофентанил (N-[3-метил-1-[2-(2-тиэнил)этил]-4 пиперидил) пропионанилид)
23. Афюн

 

Афюни ҷудокардашуда (тозакардашуда)

 

 

 

 

 

Афюни атсетилонидашуда

Шираи лахта (сахтшуда, басташуда)-и кӯкнори афюнӣ (растании навъи “Papaver somniferum L.”).

Маводе, ки аз афюн ё пахоли кӯкнор бо об ё ҳалкунандаҳои органикӣ бо усули ҷудо намудани (истихроҷи) алкалоидҳои фаъоли нашъадори афюн ҳосил карда мешавад ва дар такибаш кислотаи меконовӣ надорад. Мумкин дар шакли моеъ, сахт ё зифт вохӯрад. Дар таркиби афюни тозакардашудае, ки дар ҳолати моеъ мебошад ҳалкунандаҳои истифодакардашуда (об, ҳалкунандаҳои органикӣ) боқӣ мемонад. Ҳангоми ҷудо намудани ҳалкунандаҳо мавод ба шакли сахт ё зифт табдил меёбад.

 

Маводе, ки бо роҳи атсетилонидани афюн ё афюни ҷудокардашуда (тозакардашуда) ҳосил карда мешавад ва дар таркибаш ғайр аз алкалоидҳои афюн, инчунин атсетилкодеин,  моноатсетилморфин, диатсетилморфин ва ё омехтаҳои онҳоро дорад.

24. Окфентанил N-(2-фторфенил)-2-метокси-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]ацетамид
25. Ортофторфентанил N-(2-фторфенил)-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]пропанамид
26. Парафторбутирилфентанил N-(4-фторфенил)-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]бутанамид
27. Пара-флуорофентанил (4′-флуоро-N-(1-фенетил-4- пиперидил) пропионанилид)
28. Пепап (1 -фенетил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир)
29. Тетрагидрофуранилфентанил(TNF-F) N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]тетрагидрофуран-2-карбоксамид
30. Тиофентанил (N-[ 1 -[2-(2тиэнил)этил]-4- пиперидил) пропионанилид)
31. 4-фторизобутирфентанил (4-FIBF, RFIBF) N-(4-фторфенил)-N-(1-фенетилпиперидин-4-ил]изобутирамид
32. Фуранилфентанил N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид
33. Сиклопропилфентанил N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид
34. Эторфин (тетрагидро-7-α-(1 -гидрокси-1метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин) (производное тебаина)
35. U-47700 3,4-дихлор-N-(2-диметиламино-циклогексил)-N-метил-бензамид

 

36. Аллилпродин 3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
37. Алфамепродин α-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
38. Алфаметадол α-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол
39. Алфапродин α-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
40. Алфатсетилметадол α-3-атсетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан
41. Алфентанил

 

N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид
42. Анилеридин эфири этилӣ -1-р-аминофенетил-4-фенилпиперидин-4- кислотаи карбон
43. Атсетилметадол 3-атсетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан
44. Атсетилдигидрокодеин (ҳосилаи кодеин)  6-атсетил-7,8-дигидрокодеин
45. Безитрамид 1-(3-сиано-3,3-дифенилпропил)-4-(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин
46. Бензетидин эфири этилӣ -1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4- кислотаи карбон
47. Бензилморфин 3-бензилморфин
48. Бетамепродин β-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
49. Бетаметадол β-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол
50. Бетапродин β–1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
51. Бетатсетилметадол β-3-атсетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан
52. Гидрокодон дигидрокодеинон
53. Гидроксипетидин эфири этилӣ -4-т-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4- кислотаи карбон
54. Гидроморфинол 14-гидроксидигидроморфин
55. Гидроморфон дигидроморфинон
56. Декстроморамид (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) бутил]-морфолин
57. Декстропропоксифен α-(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат
58. Диампромид N-[2-(метилфенетиламино)-пропил]пропионанилид
59. Дигидроморфин 7,8-дигидро-7-α-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндо-этанотетрагидроорипавин
60. Дигидрокодеин 4,5-алфа-эпокси-3-метокси-17-метил-морфинан-6-ол
61. Дигидроэторфин ҳосилаи морфин
62. Дименоксадол 2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилатсетат
63. Диметилтиамбутен 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол
64. Димефептанол 3-диэтиламино-1,1-ди-(2′-тиенил)-1-бутен
65. Диоксафетил бутират этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират
66. Дипипанон 4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон
67. Дифеноксилат эфири этилӣ -1-(3-сиано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4- кислотаи карбон
68. Дифеноксин 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4- кислотаи фенилизонипекотин
69. Диэтилтиамбутен 3-диэтиламино-1,1-ди-(2′-тиенил)-1-бутен
70. Дротебанол 3,4-диметокси-17-метилморфинан-6-β,-14-диол
71. Изометадон 6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон
72. Клонитазен 2-р-хлорбензил-1-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол
73. Кодеин 3-метилморфин (ҳосилаи морфин)
74. Кодоксим дигидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим (ҳосилаи морфин)
75. Левометорфан2 (-)-3-метокси-N-метилморфинан
76. Левоморамид (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) бутил] морфолин
77. Леворфанол2 (-)-3-гидрокси-N-метилморфинан
78. Левофенатсилморфан (-)-3-гидрокси-N-фенатсилморфинан
79. Метадон 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон
80. Маҳсулоти васатии Метадон 4-сиано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан
81. Метазотсин 2’-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
82. Метилдезорфин 6-метил-Δ6-деоксиморфин (ҳосилаи морфин)
83. Метилдигидроморфин 6-метилдигидроморфин (ҳосилаи морфин)
84. Метопон 5-метилдигидроморфинон (ҳосилаи морфин)
85. Мирофин миристилбензилморфин (ҳосилаи морфин)
86. Маҳсулоти васатиии Морамид 2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилпропан кислотаи  карбон
87. Морферидин эфири этилӣ-1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
88. Морфин 7,8-дегидро-4,5-эпокси-3,6-дигидрокси-n-метилморфинан
89. Морфинметобромид

 

ва дигар морфинҳои панҷвалентаи нитрогендори маҳсулӣ, дар навбати аввал N-оксиморфинҳо, яке аз онҳо кодеин-N-оксид
90. Морфин-N-оксид 3,6-дигидрокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинен-7-N-оксид (ҳосилаи морфин)
91. МТ-45 1-сиклогексил-4-(1,2-дифенилэтил)пиперазин
92. Никодикодин 6-никотинилдигидрокодеин (ҳосилаи морфин)
93. Никокодин 6-никотинилкодеин (ҳосилаи морфин)
94. Никоморфин 3,6-диникотинилморфин
95. Норатсиметадол (±)-α-3-атсетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан
96. Норлеворфанол (-)-3-гидроксиморфинан
97. Норкодеин N-деметилкодеин (ҳосилаи морфин)
98. Норметадон 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон
99. Норморфин диметилморфин (ҳосилаи морфин)
100. Норпипанон 4,4-дифенил-6-пиперидино-3-гексанон
101. Оксикодон 14-гидроксидигидрокодеинон (ҳосилаи морфин)
102. Оксиморфон 14-гидроксидигидроморфинон (ҳосилаи морфин)
103. Орипавин 3-O-деметилтебаин
104. Петидин эфири этилӣ-1-метил-4-фенилпиперидин-4- кислотаи карбон
105. Маҳсулоти васатии петидин А 4-сиано-1-метил-4-фенилпиперидин
106. Маҳсулоти васатии петидин B эфири этилӣ 4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
107. Маҳсулоти васатии петидин С 1-метил-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
108. Пиминодин эфири этилӣ 4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-кислотаи карбон
109. Пиритрамид амид 1-(3-сиано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-кислотаи карбон
110. Прогептазин 1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазатсиклогептан
111. Проперидин изопропили эфири 1-метил-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
112. Пропирам N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-N-2-пиридилпропионамид
113. Ратсеметорфан4 (±)-3-метокси-N-метилморфинан
114. Ратсеморамид (±)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) бутил]морфолин
115. Ратсеморфан4 (±)-3-гидрокси-N-метилморфинан
116. Ремифентанил

 

метили эфири 1-(2-метоксикарбонилэтил)-4-(фенилпропиониламино) пиперидин-4-кислотаи карбон
117. Суфентанил N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиэнил)-этил]-4-пиперидил] пропионанилид
118. Тебаин 3.6-диметокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинадиен-6,8
119. Тебакон Атсетилдигидрокодеинон (намуди эноли атсетилонидашудаи гидрокодон)
120. Тилидин (±)-этил-транс-2-(диметиламино)-1-фенил-3-сиклогексен-1-карбоксилат
121. Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
122. Фенадоксон 6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон
123. Феназотсин 2’–гидрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
124. Фенампромид N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)пропионанилид
125. Феноморфан 3-гидрокси-N-фенетилморфинан
126. Феноперидин эфири этилӣ 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
127. Фентанил 1-фенетил-4-N-пропиониланилинопиперидин
128. Фолкодин морфолинилэтилморфин (ҳосилаи морфин)
129. Фуретидин

 

эфири этилӣ-1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
130. Экгонин эфирҳои мураккаби он ва маҳсуле, ки ба экгонин ва кокаин табдил додан мумкин аст
131. Этилметилтиамбутен 3-этилметиламино-1,1-ди-(2’-тиэнил)-1-бутен
132. Этилморфин 3этилморфин (ҳосилаи морфин)
133. Этоксеридин эфири этилӣ-1-[2-(2-гидроксиэтокси)-этил]-4-фенилпиперидин-4-кислотаи карбон
134. Этонитазен 1-диэтиламиноэтил-2-р-этоксибензил-5-нитробензимидазол

 

 

Рӯйхати 2. Маводе, ки дар таркибашон воситаҳои нашъадор доранд

 

135. Атсетилдигидрокодеин;

Дигидрокодеин;

Кодеин;

Никодикодин;

Никокодин;

Норкодеин;

Фолкодин;

Этилморфин.

Бо он шарте, ки онҳо бо як ё якчанд ингридиентҳо пайваст буда, ба як ченаки воя дар ҳолати консентратсияи на бештар аз 2,5 фоиз дар дорувории қисматнашуда на бештар аз 100 миллиграмм маводи нашъадор дошта бошанд.
136. Пропирам Дорувории пропирам, ки ба як воҳиди воя дорои на бештар аз 100 миллиграмм пропирам мебошад ва ҳеҷ набошад бо ҳамин миқдор метилселлюлоза омехта шудааст.
137. Декстропропоксифен Дорувории  декстропропоксифен барои истифода бо роҳи даҳон, ки ба як воҳиди воя ва ҳангоми консентратсияи на бештар аз 2,5 фоиз дар доруҳои тақсимнашуда дорои на бештар аз 135 миллиграмм декстропропоксифен бошад, бо он шарте ки чунин доруворӣ дорои ягон маводи мутобиқи Конвенсия оид ба маводи психотропии соли 1971 таҳти назорат қарордошта набошад.
138. Кокаин Дорувории кокаин, ки дорои на бештар аз 0,1 фоиз кокаин бо баҳисобгирии асоси кокаин мебошад ва дорувории афюн ё морфин, ки дорои на бештар аз 0,2 фоиз морфин бо баҳисобгирии асоси беоб будани морфин ва бо чунин пайвастагӣ бо як ё якчанд ингридиентҳо, ки ҳосил намудани маводи нашъадор аз ин доруворӣ бо усули осон ва ё ба он теъдоде, ки метавонад ба тандурустии аҳолӣ зарар расонад, имконпазир аст.
139. Дифеноксин Дорувории дифеноксин, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 0,5 миллиграмм дифеноксин ва теъдоди атропини сулфат баробар ба на камтар аз 5 фоиз аз вояи дифеноксин мебошад.
140. Дифеноксилат Дорувории дифеноксилат, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 2,5 миллиграмм дифеноксилат ва теъдоди атропини сулфат баробар ба на камтар аз 1 фоиз аз вояи дифеноксилат мебошад.
141. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 фоиз афюни хока, 10 фоиз хокаи решаи ипекакуанаи бо 80 фоиз ҳама гуна дигар ингредиенти хока, ки ва хеле хуб омехта шудааст дорои ҳеҷ гуна воситаи нашъадор намебошад.

 

Эзоҳ:

Рӯйхати 1. Воситаҳои нашъадор:

 • аз банди 1 то банди 35 – воситаҳои нашъадоре, ки дорои хатари фавқулодаанд, вале барои истифода дар соҳаи тибб қобили таваҷҷӯҳ намебошанд;
 • аз банди 36 то банди 134 – воситаҳои нашъадоре, ки дорои хатари фавқулодаанд ва ҳамзамон барои мақсадҳои тибб қобили таваҷҷӯҳ мебошанд.

Ҳамчунин таҳти назорати давлатӣ қарор мегиранд:

 • намаки ҳамаи воситаҳои нашъадори дар ҳамин Рӯйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомерҳо, чуноне ки дар боло пешбинӣ гардидааст, дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст;
 • пайвастагиҳои химиявии (изомерҳои) воситаҳои нашъадори дар ҳамин Рӯйхат зикршуда, агар онҳо ба таври муайян истисно нагардидаанд, дар ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконопазир бошад;
 • эфирҳои мураккаб ва соддае, ки дар ҳамин Рӯйхат мавҷуданд, агар онҳо дар дигар Рӯйхати воситаҳои нашъадор номбар нашудаанд, дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин эфирҳои мураккаб ва содда имконпазир аст.

Рӯйхати 2. Воситаҳои нашъадор:

 • аз банди 135 то банди 141 – воситаҳое, ки сӯиистифодаи онҳо то дараҷаи муайян хатарнок аст, вале барои истифода бо мақсадҳои тибб қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. Инчунин, маводҳое, ки дар таркибашон воситаҳои нашъадор доранд.

Ҳамчунин таҳти назорати давлатӣ қарор мегиранд:

 • Рӯйхати зикргардида доруҳоеро дар бар мегирад, ки дар таркибашон воситаҳои нашъадор дошта, барои муолиҷа пешбинӣ шудаанд, вале аз таркиби онҳо ба даст овардани воситаҳои нашъадор бо роҳи осон номумкин буда, сўиистифодаи онҳо аз эҳтимол дур аст. Нисбати ин доруҳо чораҳои назоратӣ татбиқ карда мешавад, аммо на дар ҳадди назорати маводи мухаддире, ки дар таркиби онҳо ҷой доранд;
 • дорувории тибқи яке аз формулаҳои дар ҳамин Рӯйхат зикргардида таҳияшуда ва омехтаи чунин доруҳо бо ҳама гуна маводе, ки воситаҳои нашъадор надорад.

 

 

 

 

НОМГӮИ 2. МОДДАҲОИ ПСИХОТРОПӢ

 

Моддаҳои психотропӣ
Номҳои байналмилалии ба қайд гирифтанашуда ё дигар номҳои ғайри илмӣ Сохтори химиявӣ ё шарҳи мухтасар
1. Броламфетамин, ДОБ (±) -4-бромо-2,5 -диметокси-α-метилфенетиламин
2. Катинон (–)-S-2-аминопропиофенон
3. ДЭТ 3-[2-(диэтиламино)этил]индол
4. ДМА (±)-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
5. ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]-пиран-1-ол
6. ДМТ 3-[2-(диметиламино)этил]индол
7. ДОЭТ (±)-4-этил-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
8. МДЕ, N-этил МДА (±)-N-этил-α-метил-3,4-(метилендиокси) фенетиламин
9. N-гидрокси-тенамфетамин, N-гидрокси МДА

N-ОН МДА (N-ОН – МДА) N-ГИДРООКСИ-МDА)

(+)-N-[α-метил-3,4-(метилендиокси)фенетил]гидроксиламин
10. (+)-Лизергид, ЛСД, ЛСД-25 9,10-дидегидро-N,N-диэтил-6-метилерголин-8β-карбоксамид
11. МДМА (±)-Nα-диметил-3,4-(метилендиокси) фенетиламин
12. Мескалин 3,4,5-триметоксифенетиламин
13. 4-метиламинорекс (±)-cis-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин
14. Меткатинон 2-(метиламино)-1-фенилпропанон-1-он
15. ММДА 5-метокси-α-метил-3,4-(метилендиокси) фенетиламин
16. 4-MTA α-метил-4-метилтиофенетиламин
17. Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол
18. Пара-Метоксиметиламфетамин,  ПММА пара-метоксиметиламфетамин
19. ПМА p-метокси-α-метилфенетиламин
20. Псилотсин, псилотсин 3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол
21. Псилотсибин 3-[2-(диметиламино)этил] индол-4-ил дигидрофосфат
22. Ролисиклидин, ФГП, ФСПИ 1-(1-фенилсиклогексил)пирролидин
23. СТП, ДОМ 2-5-диметокси-a,4-диметилфенетиламин
24. Тенамфетамин, МДА α-метил-3,4-(метилендиокси) фенетиламин
25. Теносиклидин, ТСП, ТСР 1-[1-(2-тиенил)сиклогексил] пиперидин
26. Тетрагидроканнабинол, дигар изомерҳо ва намудҳои стереохимиявии онҳо: 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,9,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,8,9-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6a,7,8,9,10,10a-гексагидро-6,6-диметил-9-метилен-3‑пентил-6H– дибензо[b,d]пиран-1-ол

27. ТМА (±)-3,4,5-триметокси-α‑метилфенетиламин
28. Бензилпиперазин 1-бензилпиперазин, N-бензилпиперазин
29. 3-трифторметилфенилпиперазин, TFMPP 1-[3-трифтолметил) фенил] пиперазин
30. Хлорфенилпиперазин, CPP 1-(2-Хлорфенил)пиперазин, 1-(3-Хлорфенил)пиперазин, 1-(4-Хлорфенил)пиперазин
31. Этисиклидин, ФСГ N-этил-1-фенилсиклогексиламин
32. Этриптамин 3-(2-аминобутил)индол
33. 25B-NBOMe, 2C-B-NBOMe 2-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин
34. 25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин
35. 25I-NBOMe, 2C-I-NBOMe 2-(4-иодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин
36. 5F-APINACA, 5F-AKB-48
37. 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA Метил(2S)-2-{[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат
38. 5F-PB-22 Хинолин-8-ил 1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат
39. UR-144 1-пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)метанон
40. XLR-11
41. A-836,339 N-[4,5-диметил-3-(2-метоксиэтил)- 1,3-тиазол-2(3Н)-илиден]-2,2,3,3- тетраметилсиклопропанкарбоксамид
42. AB-PINACA N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил]-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид
43. ACBM(N)-018 N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид
44. ACBM(N)-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5- фторпентил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид
45. ACBM(N)-BZ-F N-(адамантан-1-ил)-1-(4- фторбензил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид
46. ACBM-018 N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н- индол-3-карбоксамид
47. ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5- фторпентил)- 1Н-индол-3-карбоксамид
48. ACBM-BZ-F N-(адамантан-1-ил)-1-(4- фторбензил)- 1Н-индол-3-карбоксамид
49. AD-018 адамантан-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон
50. AD-2201 (адамантан-1-ил)[1-(5-фторпентил)- 1Н-индол-3-ил] метанон
51. AM-2201, JWH 2201  [1-(5-фторпентил)-1H- индол-3-ил] (нафталин-1-ил)метанон
52. AM-1220 1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1Н- индол-3-ил] (нафталин-1-ил)метанон
53. AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон
54. AM-2233 (2-иодфенил)[1-(1-метилпиперидин-2-илметил)-1Н-индол-3-ил]метанон
55. AM-694 (2-иодфенил)[1-(5-фторпентил)-1Н- индол-3-ил] метанон
56. AMT 1-(1H-индол-3-ил)пропан-2-амин;

алфа-метилтриптамин

57. APB 1-(1-бензофуран-5-ил)пропан-2-амин;

1-(1-бензофуран-6-ил)пропан-2-амин

58. APB-NBOMe 1-(1-бензофуран-5-ил)-N-(2- этоксибензил) пропан-2-амин;

1-(1-бензофуран-6-ил)-N-(2- этоксибензил) пропан-2-амин

59. APDB 1-(2,3-дигидро-1-бензофуран-5- ил)пропан-2-амин;

1-(2,3-дигидро-1-бензофуран-6- ил)пропан-2-амин

60. BCP, Беносиклидин 1-[1-(1-бензотиофен-2- ил)сиклогексил] пиперидин
61. BCPy 1-[1-(1-бензотиофен-2-ил)сиклогексил] пирролидин
62. BIM-018 (нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-бензимидазол-2-ил) метанон
63. BIM-2201 (нафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1H- бензимидазол-2-ил]метанон
64. Bz(N)-018 1-(1-пентил-1H-индазол-3-ил)-2-фенилэтанон
65. Bz(N)-2201 2-фенил-1-[1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-ил] этанон
66. BzCBM-018 N-бензил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид
67. BzCBM-2201 N-бензил-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксамид
68. BzODZ-200 3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)- 1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол;

3-(5-бензил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)- 1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол;

3-(3-бензил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)- 1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол

69. BzODZ-EPyr 3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)- 1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1H-индол;

3-(5-бензил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)- 1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1H-индол;

3-(3-бензил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)- 1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1H-индол

70. BZP-018 (4-бензилпиперазин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
71. BZP-2201 (4-бензилпиперазин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-ил]метанон
72. bk-2C-B 2-амино-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)этанон
73. 2C-B-BZP 1-(4-бром-2,5-диметоксибензил)пиперазин
74. CB-13 (нафталин-1-ил)[4-(пентилокси)нафталин-1-ил] метанон
75. CBL(N)-018 нафталин-1-ил-1-пентил-1H-индазол-3- карбоксилат
76. CBL(N)-2201 нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксилат
77. CBL(N)-BZ-F нафталин-1-ил-1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксилат
78. CBL-018 нафталин-1-ил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксилат
79. CBL-2201 нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксилат
80. CBL-BZ-F нафталин-1-ил-1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-карбоксилат
81. CBM(N)-018 N-(нафталин-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
82. CBM(N)-2201 N-(нафталин-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксамид
83. CBM(PP)-018 N-(нафталин-1-ил)-1-пентил-1H- пирролопиридин-3-карбоксамид
84. CBM(PP)-2201 N-(нафталин-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-пирролопиридин-3-карбоксамид
85. CBM-018 N-(нафталин-1-ил)-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид
86. CBM-2201 N-(нафталин-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксамид
87. CBZ-018 (нафталин-1-ил)(9-пентил-9H- карбазол-3-ил) метанон
88. CBZ-2201 (нафталин-1-ил)[9-(5-фторпентил)-9H-карбазол-3-ил]метанон
89. 2-СВ 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламин
90. 2C-C 2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)этанамин;

2,5-диметокси-4-хлорфенэтиламин

91. 2C-C-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2- метоксибензил)этанамин
92. 2C-D 2-(4-метил-2,5-диметоксифенил)этанамин;

4-метил-2,5-диметоксифенэтиламин

93. 2C-DFLY 2-(бензо[1,2-b: 4,5-b’]дифуран-4-ил) этанамин
94. 2C-E 2-(2,5-диметокси-4-этилфенил)этанамин;

2,5-диметокси-4-этилфенэтиламин

95. 2C-H 2-(2,5-диметоксифенил)этанамин;

2,5-диметоксифенэтиламин

96. 2C-I 2-(4-иод-2,5-диметоксифенил)этанамин;

4-иод-2,5-диметоксифенэтиламин

97. 30C-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(3,4,5-триметоксибензил)этанамин
98. 2C-P 2-(2,5-диметокси-4-пропилфенил)этанамин;

2,5-диметокси-4-пропилфенэтиламин

99. CP 47,497-C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксисиклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил)фенол
100. CP 47,497-C7 2-[(1R,3S)-3-гидроксисиклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол
101. CP 47,497-C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксисиклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол
102. CP 47,497-C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксисиклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол
103. 2C-T-7 2-[2,5-диметокси-4-(пропилсулфанил) фенил]этанамин;

2,5-диметокси-4-(пропилсулфанил) фенэтиламин

104. DBZP 1,4-дибензилпиперазин
105. 4,4´-DMAR, 4,4´диметиламинорекс Пара-метил-4-метиламинорекс
106. 4F-PBP 2-(пирролидин-1-ил)-1-(4-фторфенил)бутан-1-он
107. 4F-PHtP 2-(пирролидин-1-ил)-1-(4-фторфенил) гептан-1-он
108. 4F-POP 2-(пирролидин-1-ил)-1-(4-фторфенил)октан-1-он
109. 4F-PVP 2-(пирролидин-1-ил)-1-(4-фторфенил) пентан-1-он
110. 4-HO-DET 3-[2-(диэтиламино)этил]-1H-индол-4-ол;

4-гидрокси-N,N-диэтилтриптамин

111. 5-HO-NMT, норбуфотенин 3-[2-(метиламино)этил]-1H-индол-5-ол;

5-гидрокси-N-метилтриптамин

112. HU-210 (6аR,10аR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а,7,10,10а-тетрагидро-6H-бензо[c]хромен-1-ол
113. 5-IAI 5-иодиндан-2-амин
114. JWH-018, AM-678 нафталин-1-ил (1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
115. JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил) метанон
116. JWH-015 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(4-пентилнафталин-1-ил) метанон
117. JWH-019 (1-гексил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил) метанон
118. JWH-073 (1-бутил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил) метанон
119. JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол -3-ил) метанон
120. JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(4- метоксинафталин-1-ил)метанон
121. JWH-116 (нафталин-1-ил)(1-пентил-2-этил-1H-индол-3-ил) метанон
122. JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил) метанон
123. JWH-122-F (MAM-2201) (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон
124. JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
125. JWH-175 3-(нафталин-1-илметил)-1-пентил-1H-индол
126. JWH-176 1-[(E)-(3-пентил-1H-инден-1-илиден)метил] нафталин
127. JWH-182 (1-пентил-1H-индол-3-ил)(4-пропилнафталин -1-ил) метанон
128. JWH-184 3-[(4-метилнафталин-1-ил)метил]-1-пентил-1H-индол
129. JWH-185 3-[(4-метоксинафталин-1-ил)метил]-1- пентил-1H-индол
130. JWH-192 3-[(4-метилнафталин-1-ил)метил]-1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол
131. JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)[1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол-3-ил]метанон
132. JWH-194 2-метил-3-[(4-метилнафталин-1-ил)метил]-1-пентил-1H-индол
133. JWH-195 1-(2-морфолин-4-илэтил)-3-(нафталин-1-илметил)-1H-индол
134. JWH-196 2-метил-3-(нафталин-1-илметил)-1-пентил-1H-индол
135. JWH-197 2-метил-3-[(4-метоксинафталин-1- ил)метил]-1-пентил-1H-индол
136. JWH-198 (4-метоксинафталин-1-ил)[1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол-3-ил]метанон
137. JWH-199 3-[(4-метоксинафталин-1-ил)метил]-1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол
138. JWH-200 [1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол-3- ил] (нафталин-1-ил)метанон
139. JWH-203 1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)-2-(2-хлорфенил) этанон
140. JWH-206 1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)-2-(4-хлорфенил) этанон
141. JWH-210 (1-пентил-1H-индол-3-ил)(4-этилнафталин-1-ил) метанон
142. JWH-234 (1-пентил-1H-индол-3-ил)(7-этилнафталин-1-ил) метанон
143. JWH-237 1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)-2-(3-хлорфенил) этанон
144. JWH-250 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон
145. JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон
146. JWH-307 (нафталин-1-ил)[1-пентил-5-(2-фторфенил)-1H-пиррол-3-ил]метанон
147. JWH-370 [5-(2-метилфенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил] (нафталин-1-ил)метанон
148. MBA(N)-018 (AB-PINACA) N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-пентил -1H-индазол-3-карбоксамид
149. MBA(N)-2201 (AB-PINACA-F) N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксамид
150. MBA(N)-BZ 1-бензил-N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
151. MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA) N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамид
152. MBA-018 N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-пентил -1H-индол-3-карбоксамид
153. MBA-2201 N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксамид
154. MBA-BZ 1-бензил-N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид
155. MBA-BZ-F N-(1-карбамоил-2-метилпроп-1-ил)-1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-карбоксамид
156. MMB(N)-018 метил-3-метил-2-[1-пентил-1H-индазол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
157. MMB(N)-2201 метил-3-метил-2-[1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3- илкарбоксамидо]бутаноат
158. MMB(N)-BZ-F метил-3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
159. MMB-018 метил-3-метил-2-[1-пентил-1H-индол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
160. MMB-2201 метил-3-метил-2-[1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
161. MMB-BZ-F метил-3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
162. MDAI 5,6-метилендиоксииндан-2-амин
163. MDAT 6,7-метилендиокситетралин-2-амин
164. MDMB-CHMICA метил 2[[1-сиклогексилметил) -1H-индазол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат
165. MDMB-2201 метил-3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-илкарбоксамидо]бутаноат
166. MDPBP 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он
167. 5-MeO-AMT 1-(5-метокси-1H-индол-3-ил)пропан-2-амин;

алфа-метил-5-метокситриптамин

168. 5-MeO-DALT N-аллил-N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил) этил]проп-2-ен-1-амин;

N,N-диаллил-5-метокситриптамин

169. 4-MeO-PBP 1-(4-метоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он
170. 4-MeO-POP 1-(4-метоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) октан-1-он
171. MPA, Метиопропамин, Метилтиенилпропамин N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин
172. MPIP-018 (4-метилпиперазин-1-ил)(1-пентил-1H-индол -3-ил) метанон
173. MPP(N)-018 метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3- илкарбоксамидо)-3-фенилпропаноат
174. MPP(N)-2201 метил-3-фенил-2-[1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-илкарбоксамидо]пропаноат
175. MPP-018 метил-2-(1-пентил-1H-индол-3- илкарбоксамидо)-3-фенилпропаноат
176. MPP-2201 метил-3-фенил-2-[1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-илкарбоксамидо]пропаноат
177. 6-MPPA 1-(6-метилпиридин-2-ил)пропан-2-амин
178. MPPP 1-(4-метилфенил)-2-(пирролидин-1-ил) пропан-1-он
179. алфа-PBP 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилбутан-1-он
180. алфа-PBT 2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)бутан-1-он
181. алфа-PHP 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилгексан-1-он
182. алфа-POP 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилоктан-1-он
183. алфа-PVP 1-фенил-2-(1-пирролидинил)пентан-1-он
184. PP-018 (нафталин-1-ил)(1-пентил-1H- пирролопиридин-3-ил)метанон
185. PPA(N)-018 N-(1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
186. PPA-018 N-(1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид
187. PP-2201 (нафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1H- пирролопиридин-3-ил]метанон
188. алфа-PPP 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он
189. PPA(N)-2201 N-(1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5- фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксамид
190. PPA-2201 N-(1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5- фторпентил)-1H-индол-3-карбоксамид
191. алфа-PVT 2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил) пентан-1-он
192. PYR-2201 (пиридин-3-ил)[1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-ил] метанон
193. QCBL(N)-018 хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индазол-3- карбоксилат
194. QCBL(N)-2201 хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксилат
195. QCBL(N)-BZ-F хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксилат
196. QCBL-018 (PB-22) хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индол-3- карбоксилат
197. QCBL-2201 (PB-22-F) хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоксилат
198. QCBL-BZ-F хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-карбоксилат
199. QCBM(N)-018 1-пентил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
200. QCBM(N)-2201 1-(5-фторпентил)-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
201. QCBM-018 1-пентил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид
202. QCBM-2201 1-(5-фторпентил)-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид
203. RCS-4 (4-метоксифенил)(1-пентил-1H-индол-3-ил) метанон
204. RCS-4-орто (2-метоксифенил)(1-пентил-1H-индол-3-ил) метанон
205. TLN-200 [1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол-3-ил] (1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-ил)метанон
206. TMCP(N)-018 (1-пентил-1Н-индазол-3-ил)(2,2,3,3- тетраметилсиклопропил)метанон
207. TMCP(N)-2201 (2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил]метанон
208. TMCP-018 (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3- тетраметилсиклопропил)метанон
209. TMCP-020 (1-гептил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3- тетраметилсиклопропил)метанон
210. TMCP-200 [1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индол-3- ил] (2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)метанон
211. TMCP-2201 (2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)[1-(5-фторпентил) -1Н-индол-3-ил]метанон
212. TMCP-BZ-F (2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)[1-(4-фторбензил) -1Н-индол-3-ил]метанон
213. TMCP-TFB (2,2,3,3-тетраметилсиклопропил)[1-(4,4,4-трифторбутил)-1Н-индол-3-ил]метанон
214. Аллилэскалин 2-[4-(аллилокси)-3,5-диметоксифенил] этанамин
215. 2-Аминоиндан, 2-AI 2,3-дигидро-1H-инден-2-амин;

индан-2-амин

216. БДБ 1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-2-амин
217. Бензиламфетамин N-бензил-1-фенилпропан-2-амин
218. Бутилон,  bk-MBDB 2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) бутан-1-он
219. Гармалин 1-метил-7-метокси-4,9-дигидро-3H-бета-карболин
220. Гармин 1-метил-7-метокси-9H-бета-карболин
221. Дезокси-D2PM 2-(дифенилметил)пирролидин
222. Дезоксипипрадрол 2-(дифенилметил)пиперидин
223. N,N-Диметиламфетамин N,N-диметил-1-фенилпропан-2-амин
224. Диметилгептилпиран,  ДМГП, DMHP 6,6,9-триметил-3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6Н-дибензо[b,d] пиран-1-ол
225. Диметилметкатинон,  DMMC 1-(диметилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он
226. Дифенидин 1-(1,2-дифенилэтил)пиперидин
227. ДОХ, DOC 1-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)пропан-2-амин;

2,5-диметокси-4-хлорамфетамин

228. МБДБ,  MBDB N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил) бутан-2-амин
229. Металлилэскалин 2-[4-(2-метилаллилокси)-3,5-диметоксифенил] этанамин
230. Метедрон 2-(метиламино)-1-(4-метоксифенил) пропан-1-он
231. Метоксетамин, МХЕ, 3-МеО-2-Охо-РСЕ 2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) сиклогексанон
232. Мефедрон, 4-метилметкатинон, 4-ММС 2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-он
233. Метилон,  бета-kето- MDMA (R/S)-2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он
234. Пара-Метиламфетамин 1-(4-метилфенил)пропан-2-амин
235. N-Метилбутилон,  bk-MМBDB 2-(диметиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) бутан-1-он
236. Пара-Метилметамфетамин N-метил-1-(4-метилфенил)пропан-2-амин
237. Метилфенилпиперазин

 

1-(2-метилфенил)пиперазин;

1-(3-метилфенил)пиперазин;

1-(4-метилфенил)пиперазин

238. Пара-Метилэткатинон,  4-MEC 1-(4-метилфенил)-2-(этиламино)пропан-1-он
239. N-Метилэфедрин 2-(диметиламино)-1-фенилпропан-1-ол
240. Пара-Метилэфедрин 2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-ол
241. N-Метилэфедрон,  диметилкатинон 2-(диметиламино)-1-фенилпропан-1-он
242. Метоксифенилпиперазин 1-(2-метоксифенил)пиперазин;

1-(3-метоксифенил)пиперазин;

1-(4-метоксифенил)пиперазин

243. Метоксифенсиклидин,  MeO-PCP 1-[1-(2-метоксифенил)сиклогексил] пиперидин;

1-[1-(3-метоксифенил)сиклогексил] пиперидин;

1-[1-(4-метоксифенил)сиклогексил] пиперидин

244. Метоксфенидин 1-[1-(2-метоксифенил)-2-фенилэтил] пиперидин
245. МДПВ, 3,4-метилендиоксипировалерон (R/S)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он
246. Нафирон 1-(нафталин-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он
247. Парагексил 3-гексил-6,6,9-триметил-7,8,9,10- тетрагидро-6H-бензо[с]хромен-1-ол
248. Пентедрон 1-Фенил-2-метиламинопентан-1-он
249. Пентилон,  bk-MBDP 2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) пентан-1-он
250. Правадолин [2-метил-1-(2-морфолин-4-илэтил)-индол-3-ил](4-метоксифенил)метанон
251. Салвинорин А,  Дивинорин А метил-(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-ацетокси-6a,10b-диметил-2-(фуран-3-ил)-4,10-диоксододекагидро-2H-бензо[f] изохромен-7-карбоксилат
252. Тиенокатинон 2-амино-1-(тиофен-2-ил)пропан-1-он
253. Тиенопентедрон 2-(метиламино)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он
254. ТФМПП 1-[3-(трифторметил)фенил]пиперазин
255. Фенатин N-(1-метил-2-фенилэтил)пиридин-3- карбоксамид
256. Фторамфетамин, FA 1-(2-фторфенил)пропан-2-амин;

1-(3-фторфенил)пропан-2-амин;

1-(4-фторфенил)пропан-2-амин

257. Фторметамфетамин,  FMA N-метил-1-(2-фторфенил)пропан-2-амин;

N-метил-1-(3-фторфенил)пропан-2-амин;

N-метил-1-(4-фторфенил)пропан-2-амин

258. Фторметкатинон,  FMC 2-(метиламино)-1-(2-фторфенил)пропан-1-он;

2-(метиламино)-1-(3-фторфенил)пропан-1-он;

2-(метиламино)-1-(4-фторфенил)пропан-1-он

259. Фторфенилпиперазин,  FPP

 

1-(2-фторфенил)пиперазин;

1-(3-фторфенил)пиперазин;

1-(4-фторфенил)пиперазин

260. Хелиамин 6,7-диметокси-1,2,3,4- тетрагидроизохинолин
261. Этиламфетамин N-этил-1-фенилпропан-2-амин
262. Этилон, bk-MDEA MDEC 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(этиламино) пропан-1-он
263. N-Этилтиенобуфедрон 1-(тиофен-2-ил)-2-(этиламино)бутан-1-он
264. Этилфенидат этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилатсетат
265. Эткатинон,  N-этилкатинон 1-фенил-2-(этиламино)пропан-1-он
266. Пара-Этоксиамфетамин 1-(4-этоксифенил)пропан-2-амин
267. Пара-Этоксиметамфетамин N-метил-1-(4-этоксифенил)пропан-2-амин
268. Эутилон,  bk-EBDB 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(этиламино) бутан-1-он

 

269. Амфетамин (±)-α-метилфенетиламин
270. Аминептин 7-[(10,11-дигидро-5Н-дибензо[а, d]сикло-гептен-5-ил) амино]кислотаи гептан
271. Дексамфетамин (+)-α-метилфенетиламин
272. Дронабинол ,  delta-9-

тетрагидроканнабинол ва намудҳои стереохимиявии он

(6аR,10aR)-6а,7,8,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3- пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол
273. Фенетиллин 7-[2-[(α-метилфенетил)амино]этил] теофиллин
274. Левамфетамин (-)-(R)-α-метилфенетиламин
275. Левометамфетамин (-)-N,α-диметилфенетиламин
276. Меклоквалон 3-(о-хлорофенил)-2-метил-4(3Н)-квиназолинон
277. Метаквалон 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-квиназолинон
278. Метамфетамин (+)-(S)-N,α-диметилфенетиламин
279. Метамфетамина Ратсемат  (±)-N,α-диметилфенетиламин
280. Метилфенидат метил α-фенил-2-пиперидинатсетат
281. Фенсиклидин, ФСП 1-(1-фенилсиклогексил)пиперидин
282. Фенметразин 3-метил-2-фенилморфолин
283. Секобарбитал 5-аллил-5-(1-метилбутил)кислотаи барбитур
284. Сипепрол α-(α-метоксибензил)-4-(β-метоксифенетил)-1-пиперазинэтанол

 

285. Аллобарбитал кислотаи-5,5-диаллилбарбитурат
286. Алпразолам 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4Нs-триазоло[4,3-а] [1,4]бензодиазепин
287. Аминорекс 2-амино-5-фенил-2-оксазолин
288. Амобарбитал кислотаи-5-этил-5-изопентилбарбитурат
289. Амфепрамон, Диэтилпропион 2-(диэтиламино)пропиофенон
290. Барбитал кислотаи-5,5-диэтилбарбитурат
291. Бензфетамин N-бензил-N,α-диметилфенетиламин
292. Бромазепам 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил) -2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
293. Бротизолам 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин
294. Бупренорфин

 

21-сиклопропил-7-α-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин
295. Буталбитал кислотаи-5-аллил-5-изобутилбарбитурат
296. Бутобарбитал кислотаи-5-бутил-5-этилбарбитурат
297. Винилбитал кислотаи-5-(1 -метилбутил) -5-винилбарбитурат
298. Галазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифлуороэтил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
299. Галоксазолам 10-бромо-11b-(о-флуорофенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло [3,2-d][1,4]бензо-диазепин-6(5Н)-он
300. Глютетимид 2-этил-2-фенилглютаримид
301. ГОМК ва намакҳои он, аз ҷумла оксибутирати натрий, оксибутирати литий Кислотаи 4-гидроксибутан;

кислотаи гамма-оксиравғанӣ

302. Делоразепам 7-хлоро-5(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
303. Диазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
304. Золпидем N,N,6-триметил-2-р-толилимидазо[1,2-а] пиридин-3-атсетамид
305. Камазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир)
306. Катин,  (+)-норпсевдоэфедрин (+)-(S)-α-[(S)-1-аминоэтил] спирти бензил
307. Клобазам 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-бензо-диазепин-2,4(3Н,5Н)-дион
308. Клоксазолам 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил) -2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензо-диазепин-6(5Н)-он
309. Клоназепам 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
310. Клоразепат кислоти-7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбон
311. Клотиазепам 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиено[2,3-е]-1,4-диазепин-2-он
312. Кетазолам 11-хлоро-8,12Ь-дигидро-2,8-диметил-12Ь-фенил-4Н-(1,3) оксазино (3,2-d (1,4)бензодиазепин 4,7(6Н-дион
313. Лефетамин, СПА (-)-N,N-диметил-1,2-дифенил-этиламин
314. Лопразолам 6-(о-хлорофенил)-2,4-дигидро-2((4-метил-1 -пиперазинил) метилен)-8-нитро-1 Н-имидазо [1,2-а][1,4] бензодиазепин-1-он
315. Лоразепам 7-хлоро-5-(о-хлоро-фенил) 1,3-дигидро-3-гидрокси-2Н-1,4 бензод иазепин-2 -он
316. Лорметазепам 7-хлоро-5-(о-хлорофенил)-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-1 -метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
317. Мазиндол 5 -(р-х лорофенил)-2,5 -дигидро-3 Н-имидазо (2,1 -а)изоиндол-5-ол
318. Медазепам 7-хлоро-2.3-дигидро-1 -метил-5-фенил-1 Н-1,4-бензодиазепин
319. Мезокарб 3-(α-метилфенетил)-N-(фенилкар-бамоил)сиднонимин
320. Мепробамат 2-метил-2-ироиил-1,3,-пропандиол дикарбамат
321. Метилфенобарбитал кислотаи-5 -этил-1 -метил-5 -фенил-барбитурат
322. Метиприлон 3,3 -диэтил-5-метил-2,4-пиперидин-дион
323. Мефенорекс N-(З-хлоропропил)-а -метил-фенетиламин
324. Мидазолам 8-хлоро-6-(о-флуоро-фенил)-1 -метил-4Н-имидазо [1,5-а] [1,4]бензодиазепин
325. Ниметазепам 1,3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
326. Нитразепам 1,3 -дигидро-7-нитро-5 –фенил-2Н-1,4 -бензо-диазепин-2-он
327. Нордазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
328. Оксазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
329. Оксазолам 10-хлоро-2,3,7,11b-тетра-гидро-2-метил-11 b-фе-нилоксазоло[3,2d][1,4] бензодиазепин-6(5Н)-он
330. Пемолин 2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он
331. Пентазотсин

 

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил -3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазотсин-8-ол
332. Пентобарбитал кислотаи-5-этил-5-(1-метилбутил)барбитурат
333. Пиназепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 (2-пропинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
334. Пипрадрол 1,1-дифенил-2-пипери-динметанол
335. Пировалерон 4′-метил-2-(1 – пиролидинил)валерофенон
336. Празепам 7-хлоро-1 (циклопропил- ‘ метил)-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
337. Прегабалин  (Pregabalin) (3s)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
338. Секбутабарбитал кислотаи-5 -5sec-бутил- 5 -этил- барбитурат
339. Темазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-3-гидрокси-1 -метил-5-фенил -2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
340. Тетразепам 7-хлоро-5-(сиклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1 -метил-2Н-1, 4-бепзодиазепин-2-он
341. Триазолам 8-хлоро-6-(о-хлорофенил)-1 -метил-4Н-8триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин
342. Феназепам 7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
343. Фендиметразин 2-амино-5-фенил (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2 фенилморфолии
344. Фенкамфамин N-этил-3-фенил-2-норборнанамин
345. Фенобарбитал кислотаи-5 -этил-5-фенилбарбитурат
346. Фенпропорекс (±)-3-[(α-метилфенетил)амино] пропионитрил
347. Фентермин α,α -диметилфенетиламин
348. Флудиазепам 7-хлоро-5(о-флуорофенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
349. Флунитразепам 5 -(о-флуорофенил)-1.3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
350. Флуразепам 7-хлоро-1 -(2-(диэтил-амино)-этил)-5-(о-флуо­рофенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
351. Халазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 -(2,2,2-трифлю-ороэтил)-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
352. Халоксазолам 10-бромо-11b-(флюрфенил) 2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло(3,2-d)(1,4) бензодиазепин-6 (5 Н) -он
353. Хлордиазепоксид 7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид
354. Сиклобарбитал кислотаи-5-(1-циклогексен-1-ил)-5-этилбарбитурат
355. Эстазолам 8-хлоро-6-фенил-4Нs-триазоло [4,3-а][1,4]бензодиазепин
356. Этиламфетамин, N-этиламфетамин N-этил-α-метилфенетиламин
357. Этил лофлазепат этил-7-хлоро-5-(о-флуорофенил) -2,3-дигидро-2-оксо-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат
358. Этинамат 1-этинилсиклогексанол карбамат
359. Этхлорвинол 1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол

 

Эзоҳ:

Моддаҳои психотропӣ:

 • аз банди 1 то банди 268 – моддаҳои психотропие, ки дорои хатари фавқулодаанд, вале барои истифода дар соҳаи тибб қобили таваҷҷӯҳ намебошанд;
 • аз банди 269 то банди 284 – моддаҳои психотропие, ки дорои хатари фавқулодаанд ва ҳамзамон барои мақсадҳои тибб қобили таваҷҷӯҳ мебошанд;
 • аз банди 285 то банди 359 – моддаҳое, ки сӯиистифодаи онҳо то дараҷаи муайян хатарнок аст, вале барои истифода бо мақсадҳои тибб қобили таваҷҷӯҳ мебошанд.

Ҳамчунин таҳти назорати давлатӣ қарор мегиранд:

 • намаки ҳамаи моддаҳои психотропии дар ҳамин Рӯйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомерҳо, чуноне ки дар боло пешбинӣ гардидааст, дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст;
 • ҳосилаҳо ва пайвастагиҳои химиявии (изомерҳои) моддаҳои психотропии дар ҳамин Рӯйхат зикршуда, агар онҳо ба таври муайян истисно нагардидаанд, дар ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин ҳосилаҳо ва изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконопазир бошад;
 • инчунин стереоизомерҳои маводе, ки ба ҳамин Рӯйхат дохил шудаанд, таҳти назорат қарор мегиранд, агар мавҷудияти ин гуна стереоизомерҳо дар шакли моддаҳои химиявӣ мумкин бошад ва онҳо яқинан истисно нашуда бошанд.

 

 

НОМГӮЙИ 3. ПРЕКУРСОРҲО

Ҷадвали 1
Маводҳое, ки аз онҳо тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст:
Номгӯй
1. Ангидриди кислотаи атсетат
2. N-кислотаи атсетилантранил
3. Изосафрол
4. Кислотаи лизергин
5. 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
6. Норэфедрин
7. Перманганати калий
8. Пиперонал
9. Псевдоэфедрин
10. Сафрол
11. 1-фенил-2-пропанон
12. Альфа-Фенилацетоацетонитрил (АФААН) – (APAAN)
13. 4-анилино- N-фенетилпиперидин (АНФП) – (ANPP)
14. N-фенетил-4- пиперидон (НФП) – (NPP)
15. Кислотаи атсетати фенил (фенилуксус)
16. Эргометрин
17. Эрготамин
18. Эфедрин
19. Гиёҳи эфедра – ҳамаи намудҳои дорои эфедрин ва псевдоэфедрин

 

Эзоҳ:

Ҳамчунин таҳти назорати давлатӣ қарор мегиранд:

 • намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир бошад.

 

Ҷадвали 2
Маводҳое, ки бо ёрии онҳо тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст:
Номгӯй Консентратсия
1. Кислотаи антранил 15 фоиз ва зиёда
2. Атсетон 60 фоиз ва зиёда
3. Метилэтилкетон 80 фоиз ва зиёда
4. Пиперидин 15 фоиз ва зиёда
5. Кислотаи сулфат 45 фоиз ва зиёда
6. Кислотаи хлорид 15 фоиз ва зиёда
7. Толуол 70 фоиз ва зиёда
8. Эфири этилӣ 45 фоиз ва зиёда

 

 

Эзоҳ:

Ҳамчунин таҳти назорати давлатӣ қарор мегиранд:

– намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир бошад, ба истиснои намакҳои кислотаи сулфат ва хлорид.